Slovenski medicinski e-slovar zdaj dostopen vsem

 sreda 27 maj 2009 - 23:23:14 | tinytimy

Skrbite za svoje zdravje? Prebirate članke v različnih revijah in vztrajno iščete informacije na spletnih straneh? Ob tem pa se znajdete v zadregi, ker je avtor uporabil strokovno besedo, za katero niste povsem prepričani, kaj pomeni.

Odslej lahko razlago strokovnih medicinskih izrazov kadarkoli poiščete v brezplačnem Slovenskem medicinskem e-slovarju.Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani je v sodelovanju s farmacevtsko družbo Lek, članom skupine Sandoz, pripravila elektronsko različico IV. izdaje Slovenskega medicinskega e-slovarja. Slovar je brezplačno dostopen vsem uporabnikom interneta na Lekovi spletni strani www.lek.si/medicinski-slovar.


IV. izdajo Slovenskega medicinskega e-slovarja je skupaj pripravljalo več kot 100 avtorjev, najuglednejših slovenskih strokovnjakov in profesorjev na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Sestavili so slovar, ki zajema več kot 67.000 strokovnih izrazov, od tega več kot 38.400 gesel in skoraj 29.000 stalnih besednih zvez. Slovar razloži pomen strokovnih izrazov, pokaže kako se le-ti pišejo, pregibajo in izgovarjajo. Razberemo lahko tudi, kateri izrazi so bolj, kateri manj primerni.

Medicinska literatura, izvidi in zapisi diagnoz, celo poljudna zdravstvena literatura pogosto vsebujejo strokovne izraze iz medicine, ki jih splošna javnost le težko razume. Medicinski slovar je lahko v pomoč ne le strokovnjakom temveč tudi bolnikom in njihovim svojcem ter vsem drugim, ki iščejo pomen besed in besedil z medicinsko tematiko, saj bodo lahko posamezne besede našli lažje, hitreje, seveda pa jih ob razlagi tudi bolj pravilno razumeli.

IV. izdaja Slovenskega medicinskega e-slovarja zajema:
- strokovne izraze iz predkliničnih ved (biofizika, biokemija, biologija celice, anatomija, histologija z embriologijo, fiziologija, farmakologija s toksikologijo, humana genetika, mikrobiologija in imunologija, patologija, patološka fiziologija, biomedicinska informatika, medicinska deontologija, zgodovina medicine),
- strokovne izraze iz kliničnih ved (anesteziologija, dermatovenerologija, fizikalna in rehabilitacijska medicina, ginekologija in porodništvo, infekcijske bolezni, interna medicina, kirurgija, medicina dela, nevrologija, oftalmologija, onkologija in radioterapija, ortopedija, otorinolaringologija, pediatrija, psihiatrija, sodna medicina),
- strokovne izraze iz dentalne medicine z vsemi specialnostmi,
- strokovne izraze iz socialno-medicinskih ved (socialna medicina, družinska medicina, higiena),
- slovenske strokovne izraze (npr. zlom, rana, vročina, golša),
- strokovne izraze v latinskem in grškem jeziku (npr. choroiditis, neoplasia, infarctus myocardii),
- poslovenjeno zapisane latinske ali grško-latinske izraze (npr. horoiditis, neoplazija, miokardni infarkt),
- odsvetovane izraze (npr. obvod namesto bypass),
- krajšave v medicini (npr. DNA, AIDS) ter
- zgodovinske osebnosti (npr. Hipokrat, Alzheimer).

Ko boste naslednjič naleteli na manj znan strokovni medicinski izraz, vas vabimo, da slovar obiščete in poiščete razlago zanj.