DEJAVNOSTI


ANGLEÅ ÄŒINA
KJE: DVORANA ZVEZE SOŽITJE, SAMOVA 9
KDAJ: PONEDELJEK OD 15.00 DO 16.00
CENA: OD JANUARJA DO MAJA - 50,00 EUR
OD OKTOBRA DO DECEMBRA - 30,00 EURKOÅ ARKA
KJE: OSNOVNA Å OLA MIRANA JARCA, IPAVÄŒEVA 1
KDAJ: VSAKO SREDO OD 16.15 DO 17.30
CENA: OD JANUARJA DO JUNIJA - 50,00 EUR
OD OKTOBRA DO DECEMBRA - 30,00 EURNAMIZNI TENIS
KJE: BALINIÅ ÄŒE Å PORTNO DRUÅ TVO INVALID,
MALENÅ KOVA ULICA
KDAJ: VSAK PETEK OD 16.00 DO 17.30
CENA: OD JANUARJA DO JUNIJA - 50,00 EUR
OD OKTOBRA DO DECEMBRA - 30,00 EURPLESNO-GIBALNA Å OLA
KJE: DVORANA ZVEZE SOŽITJE, SAMOVA 9
KDAJ: VSAK ÄŒETRTEK
OB 17.00 DO 17.45 ALI
OD 18.00 DO 18.45 ALI
CENA: OD JANUARJA DO JUNIJA - 50,00 EUR
OD OKTOBRA DO DECEMBRA - 30,00 EURPOHODNIÅ TVO
KDAJ: VSAKO DRUGO SOBOTO V MESECUTELOVADBA
KJE; TELOVADNICA JANEZA LEVCA, ENOTA OVI JARÅ E,
Å MARTINSKA CESTA 96
KDAJ: VSAKO SREDO OD 16.30 DO 17.30
CENA: OD JANUARJA DO JUNIJA - 50,00 EUR
OD OKTOBRA DO DECEMBRA - 30,00 EURKLUBSKA DEJAVNOST
KJE: DVORANA ZVEZE SOŽITJE OZIROMA DOGOVORJENE LOKACIJE
POGLEJ V SEZNAM DOGODKOV
KDAJ: VSAK PONEDELJEK OB 16.00 DO 17.30
CENA: 1. POLLETJE - 10,00 EUR
2. POLLETJE - 10,00 EUR
OPOMBA: VSTOPNINE PLAÄŒATE SAMI


BALINANJE
KJE: BALINIÅ ÄŒE Å PORTNO DRUÅ TVO INVALID,
MALENÅ KOVA ULICA
KDAJ: VSAK TOREK OD 16.00 DO 17.30
CENA: OD JANUARJA DO JUNIJA - 50,00 EUR
OD OKTOBRA DO DECEMBRA - 30,00 EURNOGOMET
KJE: TELOVADNICA DRUŠTVENI DOM STADION BEŽIGRAD,
STANIÄŒEVA 41
OPOMBA: TRENUTNO SE NE IZVAJAPLAVANJE
KJE: KOPALIÅ ÄŒE KODELJEVO - BALON
KDAJ: VSAK ÄŒETRTEK OD 14.00 DO 15.00
CENA: OD JANUARJA DO JUNIJA - 50,00 EUR
OD OKTOBRA DO DECEMBRA - 30,00 EUR
OPOMBA: TRENUTNO PROGRAMA PLAVANJE NE IZVAJAMO